31 Mart 2010 Çarşamba

Knitting brooch and studied - Örgü ile çalışılmış broş

Knitting brooch and studied / Örgü ile çalışılmış broş

Woven necklace - Dokuma kolye

Woven necklace / Dokuma kolye

Knitting brooch - Örme broş

Knitting brooch / Örme broş

Stone ball - Taş topağı

Stone ball / Taş topağı

Dark blue in the middle of the water - Suyun ortasındaki lacivert

Dark blue in the middle of the water / Suyun ortasındaki lacivert

Red twins - Kırmızı ikizler

Red twins / Kırmızı ikizler

Swarovski crystal - Swarovski kristal

Swarovski crystal

Macrame necklace with Beyoglu stones - Makrome Beyoğlu taşlı kolye

Macrame necklace with Beyoglu stones / Makrome Beyoğlu taşlı kolye

Beyoglu stone earrings - Beyoğlu taşı küpe

Beyoglu stone earrings / Beyoğlu taşı küpe

Swarovski crystal stone necklace - Swarovski kristal taşlı kolye

Swarovski crystal stone necklace / Swarovski kristal taşlı kolye

Amatis spring ring - Amatis bahar çemberi

Amatis spring ring / Amatis bahar çemberi

11 Mart 2010 Perşembe